Ledige stillinger| Frydenbø Group

Gå til Frydenbø Group

Våre produkter

Sertifisering

Om oss › Nyheter ›

Utdanningsmesser og lærlingeplasser i Finnmark

Hans-Martin Hansen, Harald Skavikmo og Torbjørn Johnsen – Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek sine representanter på messene.

Nye lærlingeplasser hos Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek fra høsten 2016

Januar er måneden for utdanningsmesser i Alta og Hammerfest. Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek som nylig kunne melde om den første lærlingen som hadde avlagt fagbrev som industrimekaniker i Øksfjord, var en naturlig deltaker på messene også i år.


Yrkesorienteringsmessen på Alta Videregående skole onsdag den 20. januar var godt besøkt. Det samme gjaldt utdanningsmessen i Hammerfest som har vært arrangert i over 20 år. -Vi har presentert hele Frydenbø og hva vi kan tilby av muligheter for fremtidige lærlinger, forteller Torbjørn Johnsen, Økonomisjef i Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek. Han var godt fornøyd med messen både i Alta og i Hammerfest. -På sistnevnte messe sto vi sammen med opplæringskontoret i Hammerfest – Kristian Rønbeck . Frydenbø Øksjord Slipp og Mek har som mål å være en lærebedrift i verdensklasse og skal ha inn 2 nye lærlinger fra høsten av. -Vi oppfordrer årets avgangskull til å søke! Send oss en mail på post.loppa@frydenbo.no, avslutter Torbjørn.

   

Bilde 1: Messene var godt besøkt                                       Bilde 2: Besøk av fylkespolitiker i Finnmark – Johnny Ingebrigtsen 

Bilde 3: Vi var sammen med opplæringskontoret i Hammerfest – Kristian Rønbeck