Ledige stillinger| Frydenbø Group

Gå til Frydenbø Group

Våre produkter

Sertifisering

Om oss › Historien ›

Historien

Frydenbø Industri Øksfjord AS er en generasjonsbedrift innen maritim og landbasert industri, med lokalitet i Loppa kommune i Vest-Finnmark. Vi har siden oppstart i 1972 påtatt oss oppdrag innen fres/dreiing, sveising og mekanisk vedlikehold/kvalitetskontroll av alle typer.

Øksfjord Diesel & Mek ANS ble etablert 2.oktober 1972 etter oppkjøp av Sverre Wang's smie/mekanisk verksted.

Sverre Wang startet opp før krigens dager med smie og mekaniske tjenester. Blant annet drev han med produksjon av transportskruer, og utstyr til fiskeindustrien. Tråldører til Findus var blant hoved geskjeft for han, noe som Øksfjord Diesel & Mek ANS videreførte etter overtakelsen i 1972.

Øksfjord Diesel & Mek ANS ble stiftet av Arne Knut Hermann og Alf-Arne Vestre (far og sønn).
Det var et godt mekanisk miljø i Loppa på denne tiden.
Avtaler og kontakt med North Cape Minerals AS ble etablert tidlig på 1970-tallet,
og denne bedriften er også i dag en samarbeidspartner og forretningsområde.

I forbindelse med kjøp av industrianlegg i Vassdalen ble selskapet endret fra ANS til AS i
1997 og 3. generasjon Vestre inn på eiersiden. Øksfjord Slipp og Mek AS ble dannet av
Alf-Arne, Arne Kristian og Alexander Vestre (far og sønner).

I Vassdalen fikk selskapet en oppvarmet verkstedhall som kunne ta inn båter opp til 80 fot for vedlikehold og reparasjoner. Hallen var også utrustet med 2 stk 12,5 tonn kraner. Gjennom 2000 - tallet økte oppdrettsnæringen betydelig i Finnmark og denne næringen ble en viktig forretningsområde for ØSM i tillegg til fiskeflåten.

Våren 2010 overtok Arne K. Vestre som daglig leder, og prosessen med å realisere en større verkstedhall ble startet. I 2011 kom Frydenbøgruppen inn på eiersiden med 49 % noe som gjorde investeringen av ny hall mulig. Sommeren 2013 begynte bygging av NYHALLEN på 1080 m2 og den ble tatt i bruk vinteren 2014.
I samme perioden etablerte Loppa Kommune en betong flytekai på til sammen 144 meter kai i Vassdalen, noe som også styrket virksomheten til Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS.

Primo 2018 ble Frydenbøgruppens eierandel økt til 72%, og selskapet skiftet navn til Frydenbø Industri Øksfjord AS.